top of page
Image by Anastasia Taioglou

VAN HARTE WELKOM

Home: Welkom

“Out of your vulnerabilities will come your strength”

Sigmund Freud

Home: Beroemd citaat

WAT IS PSYCHOTHERAPIE?

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen. Zij heeft tot doel deze klachten en problemen te verminderen of hanteerbaar te maken. Het spreken over klachten en problemen kan vaak helpen om moeilijke keuzes te maken of om je anders te leren verhouden tot moeilijke situaties. Soms gaat het ook om het verwerken van bepaalde ervaringen of om het verwerven van inzicht in je eigen denken en handelen. In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen. De ervaring leert immers dat dit mensen met psychische klachten vaak weinig vooruit helpt. Veeleer is het de bedoeling dat je door middel van deze vorm van spreken over je problemen geholpen wordt om eigen oplossingen te vinden.

Meer informatie over de klinische psychologie of over psychotherapie kan u terug vinden via de volgende websites:


https://www.vvkp.be/


https://www.psychologenkringwaasland.be/


https://www.bwpsychotherapie.be/Home: Over therapie

HOE VERLOOPT ZO’N PSYCHOTHERAPIE ?

Na het eerste telefonisch contact wordt steeds gestart met één of enkele verkennende gesprekken. Het doel van dit gesprek is zicht te krijgen op uw hulpvraag en verwachtingen en na te gaan of psychotherapie voor u een geschikte manier van werken kan zijn. Indien dat het geval is kan in overleg beslist worden om psychotherapie te starten. Het is ook mogelijk dat een verwijzing wordt besproken naar een andere behandelaar buiten de praktijk. Op die manier wordt een zo goed mogelijke afstemming bekomen tussen uw specifieke hulpvraag, het psychotherapeutisch aanbod en de expertise van de psychotherapeut.


Een therapie duurt gemiddeld zo’n 6 maanden, maar dit kan sterk variëren en hangt onder andere af van de ernst van de klachten. Doorgaans bestaat de therapie uit wekelijkse sessies van één uur. Maar ook dit kan intensiever of minder intensief afhankelijk van de ernst van de klachten en uw persoonlijke voorkeur.


Na een fase van probleemverheldering tracht ik samen met de cliënt verandering te brengen in diens klachten door gaandeweg inzicht te verwerven in deze klachten of problemen. Dit gebeurt door samen binnen een veilige en positieve verstandhouding te focussen en dieper in te gaan op de klachten of problemen en de gevoelens en gedachten die hiermee verweven zijn. Op die manier kan de cliënt tot doorleefd inzicht komen in de moeilijkheden die hij/zij ervaart en kunnen we vervolgens samen gaan zoeken naar alternatieve manieren om deze problemen om te gaan of deze te benaderen. Het einde van de therapie wordt steeds in overleg met de cliënt bepaald.

Home: Over therapie

PRAKTISCH

Home: Contact

Lidmaatschap  beroepsverenigingen

vvcepc.jpg

VVCEPC

PC.png

PSYCHOLOGENCOMMISSIE

PW.jpg

PSYCHOLOGENKRING
WAASLAND

Home: Diensten
bottom of page